Sygnatura dokumentu: Kodeks cywilny
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 16 poz. 93
Tytuł: Kodeks cywilny
Data ogłoszenia: 1964-05-18
Data wejscia w życie: 1964-05-18
Kodeks cywilny - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 841. kc
    Art. 841.  Jeżeli przechowawca, bez zgody składającego i bez koniecznej potrzeby, używa rzeczy albo zmienia miejsce lub sposób jej...
  • Art. 844. kc
    Art. 844. § 1.  Składający może w każdym czasie żądać zwrotu rzeczy oddanej na przechowanie. § 2.  Przechowawca może żądać odebrania...