Prawo

Encyklopedia Prawa

Subemitent usługowym
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Subemitent usługowym
Zgodnie z art. 4 Ustawy o ofercie publicznej, subemitentem usługowym, jest podmiot będący stroną zawartej z emitentem albo sprzedającym umowy, w której podmiot ten zobowiązuje się do nabycia, na własny rachunek, całości lub części papierów wartościowych danej emisji, oferowanych wyłącznie temu podmiotowi, w celu dalszego ich zbywania w ofercie publicznej.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: