Prawo

Encyklopedia Prawa

Powództwo o ustalenie
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Powództwo o ustalenie
Art. 189 kodeksu postępowania cywilnego reguluje, że powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: