Prawo

Encyklopedia Prawa

Obligacje z prawem pierwszeństwa
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Obligacje z prawem pierwszeństwa
Zgodnie z art. 22 ustawy o obligacjach, spółka może emitować obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. Uchwała o emisji obligacji z prawem pierwszeństwa powinna określać liczbę akcji przypadających na jedną obligację oraz cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia. Uchwała o emisji obligacji określa termin wygaśnięcia uprawnień obligatariuszy wynikających z przyznanego prawa pierwszeństwa.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: