Prawo

Encyklopedia Prawa

Warranty subskrypcyjne
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Warranty subskrypcyjne
Warrant subskrypcyjny, jest to dokument (certyfikat) często dołączony do akcji lub obligacji, dający posiadaczowi ograniczone lub nieustające prawo kupna papierów wartościowych, lub innych aktywów po ustalonej cenie, lub prawo do subskrypcji przyszłych emisji obligacji tego samego emitenta. Papiery wartościowe emitowane są przez spółkę akcyjną. Warranty mogą być imienne lub na okaziciela. Objęcie lub zapis na akcje przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych wykonywany jest z wyłączeniem prawa poboru. Prawo to mówi o tym, że prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji, mają dotychczasowi akcjonariusze. Warranty subskrypcyjne mogą zostać objęte przez dowolnego podmioty, a spółka emituje je na własne akcje. Zazwyczaj cena warrantu stanowi 15 - 20 proc. ceny akcji.

Warranty umożliwiają posiadaczowi prawo do zakupu lub sprzedaży akcji zgodnie z ustaloną ceną i terminem. Mogą one być emitowane jako jedna z prób podwyższenia kapitału zakładowego. Często wykorzystywane są jako program motywacyjny m.in. dla instytucji je emitujących.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: