Prawo

Encyklopedia Prawa

Warranty opcyjne
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Warranty opcyjne
Warranty opcyjne są papierami wartościowymi emitowanymi przez instytucje finansowe. Każdy warrant zawiera dokument informacyjny, tzw. warunki końcowe emisji oddzielny dla każdej nowo wyemitowanej serii.

Warranty umożliwiają inwestorom zakup lub sprzedaż określonego instrumentu bazowego po wcześniej ustalonej cenie. Cena ustalana jest przez emitenta. Niepewni inwestorzy, wolący się ochronić przez spadkiem wartości instrumentu bazowego, kupują warranty sprzedaży. Inwestorzy liczący na zysk szukają warrantów kupna. Wystawcą warrantów jest emitent. Można je sprzedać w dowolnym momencie albo przetrzymać do dnia wygaśnięcia.

Rodzaje warrantów

Wyróżnia się następujące rodzaje warrantów:
1) Warranty typu europejskiego, mogą być wykonane jedynie w dniu wygaśnięcia, który zreguły wypada w ostatnim dniu obrotu.
2) Warranty typu amerykańskiego, mogą być wykonane przez inwestora w dowolnym dniu sesyjnym, od pierwszego dnia obrotu do dnia wygaśnięcia włącznie.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: