Prawo

Encyklopedia Prawa

Książeczka oszczędnościowa
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Książeczka oszczędnościowa
Dokument potwierdzający zawarcie umowy o prowadzeniu rachunku bankowego. Bank może wydać posiadaczowi rachunku oszczędnościowego oraz posiadaczowi rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej imienną książeczkę oszczędnościową lub inny imienny dokument potwierdzający zawarcie umowy. W nazwie dokumentu należy użyć w odpowiednim przypadku wyrazu "oszczędnościowy". Wydanie dokumentu zwalnia bank od obowiązku przesyłania posiadaczowi rachunku bankowego wyciągów z tego rachunku.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: