Prawo

Encyklopedia Prawa

Konsorcjum bankowe
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Konsorcjum bankowe
Banki zawierają umowę o utworzeniu konsorcjum bankowego w celu wspólnego udzielenia kredytu. Ustalają one warunki udzielenia kredytu i jego zabezpieczenia oraz wyznaczają bank umocowany do zawarcia umowy kredytu. Banki ponoszą także ryzyko związane z udzielonym kredytem proporcjonalnie do wysokości wniesionych środków finansowych do wspólnie udzielonego kredytu.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: