Prawo

Encyklopedia Prawa

Kaucja bankowa
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Kaucja bankowa
Stanowi zabezpieczenie wierzytelności banku dłużnika lub osoby trzeciej przez przeniesienie na własność banku określonej kwoty pieniężnej w złotych lub w innej walucie. Bank jest zobowiązany do zwrotu tej kwoty po uzyskaniu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją.
Bank nie ma obowiązku zwrotu części kwoty przyjętej na własność, równej niespłaconej sumie zadłużenia wobec banku, odsetek i prowizji oraz innych kosztów poniesionych przez bank w związku z odzyskaniem wierzytelności.

Bank może wypłacić dłużnikowi lub osobie trzeciej, wynagrodzenie za okres korzystania z przejętej kwoty.

Ustanawianie kaucji

Kaucję pieniężną na rzecz banku może ustanowić zarówno dłużnik banku jak i osoba trzecia. Do ustanowienia kaucji jest wymagane zawarcie umowy pomiędzy bankiem a osobą trzecią i wpłacenie określonej pieniędzy na rachunek banku. Jeśli pieniądze mające stanowić kaucję znajdują się już w dyspozycji banku (są zgromadzone na rachunku kaucjodawcy, który jest otwarty w tym banku), to do ustanowienia kaucji wystarczy podpisać samą umowę. Strony mogą postanowić, że środki pieniężne będą oprocentowane, zgodnie z ustaloną stopą procentową.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: