organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZDOLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY IM. A. GOŁĄBA - ZGIERZ

 • KRS:0000166097
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZDOLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY IM. A. GOŁĄBA
 • Adres:95-100 ZGIERZ, KS. REMBOWSKIEGO 36/40
 • Miasto:ZGIERZ
 • Gmina:ZGIERZ
 • Powiat:ZGIERSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-12-21
 • Adres WWW:http://stodzieci.zgierz.com.pl
 • Konto bankowe:10124030571111000034387669
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZGIERZ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE