organizacje pożytku publicznego

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM_x000D_ UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU - ZGIERZ

 • KRS:0000046184
 • Nazwa: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM_x000D_ UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU
 • Adres:95-100 ZGIERZ, DŁUGA 62
 • Miasto:ZGIERZ
 • Gmina:ZGIERZ
 • Powiat:ZGIERSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-02-13
 • Konto bankowe:42124030571111000034423080
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZGIERZ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE