organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II PRZY PARAFII N.M.P. RÓŻAŃCOWEJ Z SIEDZIBĄ W ZGIERZU - ZGIERZ

 • KRS:0000145412
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II PRZY PARAFII N.M.P. RÓŻAŃCOWEJ Z SIEDZIBĄ W ZGIERZU
 • Adres:95-100 ZGIERZ, PARZĘCZEWSKA 70
 • Miasto:ZGIERZ
 • Gmina:ZGIERZ
 • Powiat:ZGIERSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-09-24
 • Adres WWW:http://hospicjumzgierz.w.interia.pl
 • Konto bankowe:54124030571111001012700553
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZGIERZ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE