organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE KAMELEON - ZGIERZ

 • KRS:0000257416
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE KAMELEON
 • Adres:95-100 ZGIERZ, DŁUGA 42
 • Miasto:ZGIERZ
 • Gmina:ZGIERZ
 • Powiat:ZGIERSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-08-19
 • Adres WWW:http://www.mdk.miasto.zgierz.pl
 • Konto bankowe:43878300040018803020000001
 • Zadania OPP:11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZGIERZ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE