Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Wolontariat, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - wolontariat
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 115 poz. 728
  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 29 poz. 172
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanym fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 201 poz. 1455
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 168 poz. 1186
  Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 128 poz. 883
  Ustawa z dnia 13 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 14 poz. 89
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 249 poz. 1832
  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 249 poz. 1831
  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 225 poz. 1635
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 264 poz. 2207
  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 249 poz. 2104
  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 37 poz. 331
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 285 poz. 2852
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 256 poz. 2572
  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 253 poz. 2531
  Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: