Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 118 poz. 751
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 91 poz. 568
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających pracowników tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 43 poz. 259
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie regionalnych instytucji finansujących
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 18 poz. 114
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 212 poz. 1566
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 158 poz. 1106
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 95 poz. 632
  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na zatrudnienie w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 133 poz. 939
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 36 poz. 245
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie kontroli legalności zatrudnienia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 250 poz. 2113
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 212 poz. 1770
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 265 poz. 2644
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 262 poz. 2607
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 224 poz. 2281
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 219 poz. 2222
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: