Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/4
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 82 poz. 495
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie warunków wynagrodzenia za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 73 poz. 437
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 17 poz. 112
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych, w okresie od dnia 1 lutego 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 230 poz. 1695
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie sposobu i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 212 poz. 1559
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2008 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 197 poz. 1437
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 171 poz. 1209
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 149 poz. 1051
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 89 poz. 591
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie trybu powołania i odwoływania rzeczoznawców , ich kwalifikacji i wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz dokonywania przez nich szacowania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 225 poz. 1637
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2007 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 87 poz. 607
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 18 poz. 142
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 265 poz. 2224
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 239 poz. 2012
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 93 poz. 782
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nauki, zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki
  Więcej
nowsze 1 2 3 4
 • Adres publikacyjny: