Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie trybu powołania i odwoływania rzeczoznawców , ich kwalifikacji i wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz dokonywania przez nich szacowania
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie trybu powołania i odwoływania rzeczoznawców , ich kwalifikacji i wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz dokonywania przez nich szacowania
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 89 poz. 591
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie trybu powołania i odwoływania rzeczoznawców , ich kwalifikacji i wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz dokonywania przez nich szacowania
Data ogłoszenia:2007-05-21
Data wejscia w życie:2007-06-05
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 089 poz. 591