Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 115 poz. 728
  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 216 poz. 1609
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 201 poz. 1455
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 141 poz. 998
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2007 r. w sprawie realizacji "Rządowego Programu pomocy obywatelom polskim i ich rodzinom ewakuowanym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z Republiki Iraku"
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 70 poz. 473
  Ustawa z dnia 16 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 35 poz. 221
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla uchodźców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 249 poz. 1831
  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 267 poz. 2259
  Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 211 poz. 1762
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 201 poz. 1669
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 189 poz. 1598
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 61 poz. 545
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 44 poz. 428
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 44 poz. 427
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 42 poz. 409
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: