Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 69 poz. 415
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 47 poz. 275
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 18 poz. 114
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 212 poz. 1566
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 176 poz. 1243
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 158 poz. 1108
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie programów regionalnych i projektów lokalnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 156 poz. 1116
  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 141 poz. 1004
  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 141 poz. 1003
  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 141 poz. 1002
  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 36 poz. 245
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie kontroli legalności zatrudnienia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 212 poz. 1770
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 265 poz. 2644
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 262 poz. 2607
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 236 poz. 2365
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: