Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 4/4
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 1995
  nr 8 poz. 41
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 stycznia 1995 r. w sprawie zasad orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, emerytów i rencistów policyjnych, trybu postępowania i właściwości komisji lekarskich w tych sprawach, sposobu przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich oraz wzywania inwalidów na te badania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1991
  nr 79 poz. 349
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1990
  nr 89 poz. 519
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1983
  nr 10 poz. 49
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1983
  nr 8 poz. 43
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1976
  nr 3 poz. 19
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą
  Więcej
 • Monitor Polski 1974
  nr 21 poz. 123
  Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie obowiązków organów wojskowych w zakresie załatwienia spraw zaopatrzenia inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
  Więcej
1 2 3 4 starsze
 • Adres publikacyjny: