Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Pracownicy żeglugi śródlądowej, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - pracownicy żeglugi śródlądowej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 210 poz. 1538
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 121 poz. 833
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 265 poz. 2644
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 222 poz. 2256
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 199 poz. 1949
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 54 poz. 473
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów żeglugi śródlądowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 50 poz. 427
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 145 poz. 1222
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia kategorii pracowników urzędów żeglugi śródlądowej uprawnionych do wykonywania zadań inspekcyjnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 70 poz. 651
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie żeglarskiej książeczki pracy członka załogi statku żeglugi śródlądowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 34 poz. 316
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej w zakresie przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1993
  nr 73 poz. 346
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: