Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Pracownicy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - pracownicy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 82 poz. 498
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie środowiska
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 82 poz. 497
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 89 poz. 591
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie trybu powołania i odwoływania rzeczoznawców , ich kwalifikacji i wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz dokonywania przez nich szacowania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 265 poz. 2225
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 265 poz. 2224
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 11 poz. 123
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1990
  nr 54 poz. 310
  Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: