Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 118 poz. 751
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 29 poz. 172
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanym fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 14 poz. 92
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 245 poz. 1810
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 230 poz. 1694
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 194 poz. 1405
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 194 poz. 1404
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 115 poz. 791
  Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 71 poz. 478
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 11 poz. 74
  Ustawa z dnia 10 listopada 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 214 poz. 1811
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wzorów półrocznych informacji o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zobowiązanych do tych wpłat oraz sposobu ich przekazywania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 215 poz. 2186
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 187 poz. 1940
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 63 poz. 587
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 63 poz. 586
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: