Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Domy pomocy społecznej, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - domy pomocy społecznej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 115 poz. 728
  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 88 poz. 539
  Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 216 poz. 1609
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 201 poz. 1455
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 70 poz. 471
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 52 poz. 346
  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych, treści wniosku, kryteriów jego oceny, wzoru formularza rozliczenia udzielonego wsparcia oraz minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia, jakie muszą spełniaç pozyskane lokale mieszkalne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 251 poz. 1844
  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 249 poz. 1831
  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 217 poz. 1837
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 214 poz. 1812
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekunczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekunczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 153 poz. 1276
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 86 poz. 740
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 86 poz. 739
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 43 poz. 418
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 6 poz. 45
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: