Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Stypendia, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/2
Prawo dla każdego - stypendia
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 5 poz. 48
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 52 poz. 626
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokości tych stypendiów
  Więcej
 • Monitor Polski 1992
  nr 37 poz. 275
  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia
  Więcej
1 2 starsze
 • Adres publikacyjny: