Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przedszkola, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/2
Prawo dla każdego - przedszkola
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 135 poz. 1516
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 131 poz. 1458
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 61 poz. 624
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1992
  nr 36 poz. 155
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych
  Więcej
1 2 starsze
 • Adres publikacyjny: