Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo budowlane - Krajowy Fundusz Mieszkaniowy
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 93 poz. 589
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 212 poz. 1556
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 221 poz. 1618
  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprecentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 183 poz. 1354
  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 98 poz. 1070
  Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 62 poz. 690
  Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 82 poz. 522
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji, pożyczek i kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na usuwanie skutków powodzi w 1997 r. oraz zasad spłaty pożyczek i kredytów
  Więcej
nowsze 1 starsze

 • Adres publikacyjny: