Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo budowlane - Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 162 poz. 1575
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 162 poz. 1572
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 162 poz. 1571
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 156 poz. 1528
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych
  Więcej
nowsze 1 starsze

 • Adres publikacyjny: