Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Budowlane prawo, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/3
Prawo budowlane - budowlane prawo
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 99 poz. 665
  Ustawa z dnia 10 maja 2007r. o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 88 poz. 587
  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy -Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 156 poz. 1118
  Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 120 poz. 831
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 80 poz. 563
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 239 poz. 2019
  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 228 poz. 1947
  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i Górnicze
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 256 poz. 2571
  Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 249 poz. 2497
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 202 poz. 2072
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 54 poz. 535
  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 180 poz. 1758
  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 177 poz. 1736
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 169 poz. 1650
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 164 poz. 1589
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
  Więcej
nowsze 1 2 3

 • Adres publikacyjny: