Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Zaświadczenia, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 3/3
Kodeksy - zaświadczenia
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 2 poz. 4
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości opłat za informacje, odpisy i zaświadczenia wydawane przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 134 poz. 893
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 136 poz. 707
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organami
  Więcej
1 2 3 starsze
 • Adres publikacyjny: