Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Składy celne, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Kodeksy - składy celne
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 255 poz. 2559
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 221 poz. 2247
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 152 poz. 1602
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie powiadamiania organu celnego o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym oraz ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 68 poz. 622
  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 165 poz. 1590
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 57 poz. 524
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu składów celnych lub działalności w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych w zakresie obrotu towarami podlegającymi weterynaryjnej kontroli granicznej
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: