Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Sądowo-administracyjne postępowanie, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Kodeksy - sądowo-administracyjne postępowanie
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 149 poz. 1054
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do Państwowej Inspekcji Pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 213 poz. 1777
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 października 2005 r. w sprawie spospobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 227 poz. 2245
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 221 poz. 2192
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 153 poz. 1271
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 153 poz. 1270
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 153 poz. 1269
  Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 80 poz. 494
  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o szczególnych zasadach postępowania administracyjnego i sądowego w związku z usuwaniem skutków powodzi z lipca 1997 r
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: