Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Kodeksy - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 186 poz. 1371
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 201 poz. 1662
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 165 poz. 1373
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 139 poz. 1323
  Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 51 poz. 441
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 51 poz. 440
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 12 poz. 104
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: