Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/2
Kodeksy - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 123 poz. 779
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 60 poz. 281
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1992
  nr 78 poz. 397
  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 15 września 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1989
  nr 34 poz. 179
  Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1983
  nr 25 poz. 117
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organiźmie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1971
  nr 12 poz. 115
  Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń
  Więcej
1 2 starsze
 • Adres publikacyjny: