Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Pojazdy mechaniczne, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/7
Kodeksy - pojazdy mechaniczne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 147 poz. 932
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 98 poz. 638
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania danych zawartych w zbiorczej informacji dotyczącej kontroli
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 4 poz. 24
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 225 poz. 1663
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 201 poz. 1454
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej , Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 195 poz. 1411
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2007 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 191 poz. 1377
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 186 poz. 1322
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 176 poz. 1236
  Ustawa z dnia 29 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o recyclingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 147 poz. 1040
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 137 poz. 968
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 125 poz. 874
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 121 poz. 839
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 101 poz. 679
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 maja 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać manometry od opon pojazdów mechanicznych oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 88 poz. 588
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5 6 7
 • Adres publikacyjny: