Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Personel lotniczy, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Kodeksy - personel lotniczy
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 100 poz. 696
  Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 128 poz. 1071
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 200 poz. 2047
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 187 poz. 1829
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2003 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 167 poz. 1627
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo posiadających licencje członka personelu lotniczego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 167 poz. 1626
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 165 poz. 1603
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 156 poz. 1524
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 219 poz. 1841
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1983
  nr 8 poz. 43
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
  Więcej
 • Monitor Polski 1990
  nr 29 poz. 227
  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego i lotniczego resortu zdrowia i opieki społecznej
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: