Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Konwencje międzynarodowe, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/2
Kodeksy - konwencje międzynarodowe
 • Dziennik Ustaw 1983
  nr 37 poz. 168
  Konwencja o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom, sporządzona w Nowym Jorku dnia 14 grudnia 1973 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1980
  nr 8 poz. 21
  Konwencja o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w państwie, którego są obywatelami, sporządzona w Berlinie dnia 19 maja 1978 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1976
  nr 8 poz. 37
  Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu dnia 23 września 1971 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1972
  nr 25 poz. 181
  Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzona w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1971
  nr 15 poz. 147
  Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, sporządzona w Tokio dnia 14 września 1963 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1970
  nr 26 poz. 208
  Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1952
  nr 41 poz. 278
  Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji (ratyfikowana na podstawie ustawy z dnia 29 lutego 1952 r.)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1952
  nr 2 poz. 9
  Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 1950 r.)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1951
  nr 59 poz. 407
  Protokół o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r., podpisany w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1951
  nr 59 poz. 405
  Protokół o zmianie Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartej w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r., podpisany w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1938
  nr 7 poz. 37
  Konwencja międzynarodowa dotycząca zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi, podpisana w Genewie dnia 11 października 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1937 r.)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1934
  nr 102 poz. 919
  Konwencja międzynarodowa o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisana w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. wraz z protokółem oraz protokół fakultatywny, podpisany tegoż dnia w Genewie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1927
  nr 75 poz. 656
  Konwencja o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisana w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1927 r.)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1927
  nr 71 poz. 621
  Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisana dnia 12 września 1923 r. w Genewie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1925
  nr 125 poz. 893
  Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisana w Genewie dnia 30 września 1921 roku (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 1924 r.)
  Więcej
1 2 starsze
 • Adres publikacyjny: