Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Konwencja o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisana w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1927 r.)
Konwencja o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisana w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1927 r.)
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1927 nr 75 poz. 656
Tytuł:Konwencja o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisana w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1927 r.)
Data ogłoszenia:1927-08-29
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 075 poz. 656