Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Karne prawo wykonawcze, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/10
Kodeksy - karne prawo wykonawcze
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 131 poz. 836
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 50 poz. 292
  Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 48 poz. 286
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie wzoru formularza zapytania o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego i odpowiedzi na zapytanie, wykorzystywanego między organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 31 poz. 191
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 21 poz. 131
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 236 poz. 1742
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzażonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 212 poz. 1560
  Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 201 poz. 1454
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej , Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 185 poz. 1319
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2007 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 181 poz. 1298
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kontrolnego i pokontrolnego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wobec jednostek organizacyjnych Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 179 poz. 1272
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 121 poz. 839
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 63 poz. 425
  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 40 poz. 257
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 38 poz. 249
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: