Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Karne postępowanie, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/13
Kodeksy - karne postępowanie
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 50 poz. 292
  Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 48 poz. 286
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie wzoru formularza zapytania o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego i odpowiedzi na zapytanie, wykorzystywanego między organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 14 poz. 87
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie trybu wystawiania zaświadczenia potwierdzającego zdolność albo niezdolność stawiennictwa osoby pozbawionej wolności na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 250 poz. 1883
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 236 poz. 1742
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzażonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 191 poz. 1372
  Ustawa z dnia 19 września 2007 r o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 167 poz. 1175
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisana w Hongkongu dnia 26 kwietnia 2005 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 135 poz. 950
  Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzona w Brukseli dnia 29 maja 2000 r., oraz Protół do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2000 r., sporządzony w Luksemburgu dnia 16 pażdziernika 2001 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 112 poz. 766
  Ustawa z dnia 15 marca 2007r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego, ustawy- kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 63 poz. 424
  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 38 poz. 249
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 38 poz. 248
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zapewnienia oskarżonemu możliwości pomocy obrońcy, jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 36 poz. 232
  Ustawa z dnia 15 czerwca 1997 r. o świadku koronnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 201 poz. 1480
  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 103 poz. 701
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 12 maja 2001 r.
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: