Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zmiana planu miejscowego. Za co można dostać odszkodowanie

0
Podziel się:

Właściciel może zgłosić swoje roszczenia o odszkodowanie lub wykup nieruchomości w terminie 5 lat od dnia, od którego zmiany stały się obowiązujące.

Zmiana planu miejscowego. Za co można dostać odszkodowanie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala przede wszystkim przeznaczenie terenu i jako taki przesądza o ograniczeniach prawa własności. Oznacza to, że prawo własności nie jest tzw. _ świętym prawem _, a uprawnienia właściciela mogą zostać ograniczone.

Od prawie dekady miasta i gminy pracują nad pokryciem swoich terenów planem zagospodarowania przestrzennego. Plan jest doniosłym aktem prawnym prawa miejscowego i bezpośrednio oddziałuje na prawo własności nieruchomości położonych w jego obszarze. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zawarte są m.in. takie kwestie jak: przeznaczenia terenu (np. handel, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, tereny zielone) oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.

Dwa ostatnie kryteria w planach miejscowych dotyczą określenia obowiązkowo m.in. parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy. Ponadto plany miejscowe stanowią podstawę do wydawania pozwoleń na budowę przy realizacji konkretnej inwestycji.

Nowo uchwalony plan może polepszyć sytuację właściciela dając mu możliwość np. gęstej zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe, jak i znacznie ją pogorszyć, przeznaczając nieruchomość tylko na tereny zielone, co łączy się z zakazem zabudowy. Od zapisów miejscowego planu zagospodarowania terenu zależeć zatem będzie bezpośrednio możliwość realizowania dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości oraz jej przyszłe przeznaczenie, a w konsekwencji jej wartość, która może wzrosnąć lub obniżyć się. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym reguluje wszystkie wyżej opisane konsekwencje objęcia nieruchomości planem zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/118/m20086.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/prawo;pierwokupu;naruszone;przysluguje;odszkodowanie,98,0,1131618.html) *Odszkodowanie za pierwokup. Należy się? * Jeżeli umowa gwarantująca pierwokup nie zawiera terminu - prawo pierwokupu nieruchomości można wykonać w okresie miesiąca od zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części. Gmina może też zaoferować właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomość
zamienną.

Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z wyżej wymienionych praw, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany planu. Jeśli w takim przypadku wartość nieruchomości wzrośnie, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbędzie tę nieruchomość, wówczas właściwy organ pobiera jednorazową opłatę ustaloną wcześniej w planie. Opłata określona jest w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości i nie może być wyższa niż 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości. Zarówno wysokość odszkodowania jak i wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustala się na dzień jej sprzedaży.

Istotną sprawą jest, aby właściciel lub użytkownik wieczysty zgłosił swoje roszczenia o odszkodowanie lub wykup nieruchomości w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące, bowiem po upływie tego terminu wygasną jego roszczenia. Analogicznie ma się sytuacja z prawem żądania przez organ zapłaty opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości. Organ nie ma prawa żądać opłaty w związku ze sprzedażą nieruchomości po upływie lat 5 od dnia wejścia w życie planu.

Czytaj więcej w Money.pl
Można stać się właścicielem nie płacąc czynszu Dzierżawca zarzucając płacenie czynszu i postępując z nieruchomością jak właściciel może po 30 latach zyskać do niej prawa.
Korzystanie z cudzej nieruchomości. Jak się przed tym bronić Właściciel nieruchomości może domagać się zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z niej, jeśli ktoś pozbawił go władztwa nad nieruchomością.
Odszkodowanie za wady fizyczne nieruchomości wspólnej Wspólnota mieszkaniowa może pozwać dewelopera, ale pod warunkiem, że zostaną scedowane na nią roszczenia właścicieli poszczególnych lokali.

Autor jest adwokatem w Celichowski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)