Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kiedy nieobowiązkowy?

Pracodawca zatrudniający powyżej 20 osób może zwolnić się z obowiązku tworzenia funduszu przez wprowadzenie odpowiednich postanowień do układu zbiorowego pracy.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wszyscy pracodawcy mają możliwość, a niektórzy nawet obowiązek tworzenia funduszu w celu gromadzenia środków na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz uprawnionych osób, czyli pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów - byłych pracowników i ich rodzin. Działalność ta może polegać np. na pokrywaniu kosztów wypoczynku pracowników, udziału w zajęciach sportowych, organizowaniu opieki nad dziećmi lub udzielaniu pomocy finansowej.

Pracodawca może przyznać prawo korzystania z tych świadczeń również innym osobom, niż wymienione w ustawie. Z funduszu mogą być dofinansowywane m.in. zakładowe obiekty socjalne oraz zakładowe ośrodki wychowania przedszkolnego.

Co do zasady, tworzenie Funduszu jest obowiązkowe dla pracodawców, którzy według stanu na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają więcej niż 20 pracowników. Przy czym nie chodzi tu o liczbę zatrudnionych osób, tylko o liczbę pełnych etatów. Jeżeli pracodawca zatrudnia osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy, musi dokonać odpowiedniego przeliczenia. W tym celu należy ustalić liczbę pracowników pracujących w danym wymiarze czasu pracy i pomnożyć ją przez ten wymiar, np. jeżeli u danego pracodawcy pracują 4 osoby zatrudnione na 1/2 etatu, to należy pomnożyć 4 przez 1/2, co daje 2 pełne etaty.

Przy ustalaniu liczby zatrudnionych należy wziąć pod uwagę jedynie pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Bez znaczenia jest, czy pracownik zatrudniony jest na czas określony, czy nieokreślony. Należy również pamiętać o uwzględnieniu pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

*Czytaj w Money.pl *

Obowiązek utworzenia funduszu bez względu na liczbę zatrudnianych osób mają pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Pracodawca zatrudniający powyżej 20 osób może zwolnić się z obowiązku tworzenia funduszu przez wprowadzenie odpowiednich postanowień do układu zbiorowego pracy, a jeżeli pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, do regulaminu wynagradzania. Możliwa jest całkowita rezygnacja z tworzenia funduszu, jak również zmiana wysokości odpisu na fundusz. Z tworzenia funduszu nie mogą zrezygnować jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 20 pracowników mogą dobrowolnie utworzyć fundusz zakładowych świadczeń socjalnych. Jeżeli pracodawca nie chce skorzystać z tej możliwości powinien poinformować o tym swoich pracowników. Postanowienie o nietworzeniu funduszu powinno zostać zawarte w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania.

W przypadku pracodawców nieobjętych układem zbiorowym pracy, którzy jednocześnie nie mają obowiązku wydania regulaminu wynagradzania, informację w sprawie nietworzenia funduszu oraz niewypłacania świadczenia urlopowego należy przekazać pracownikom w pierwszym miesiącu kalendarzowym danego roku, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, np. poprzez wręczenie pracownikom pisemnej informacji.

Środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych administruje pracodawca. Nie podlegają one egzekucji, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest ona prowadzona w związku ze zobowiązaniami funduszu. Pracodawca, który nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego przez ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych może zostać ukarany grzywną.

O innych przepisach dotyczących pracodawców czytaj w Money.pl
Pakiety medyczne dla pracownika trzeba opodatkować Przedsiębiorcy, którzy nie odprowadzali podatku od pakietów medycznych, powinni dokonać korekt dotychczasowych rozliczeń oraz zapłacić zaległości.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Fundusz ten przeznaczony m.in. na tworzenie zakładowych żłobków lub przedszkoli.
Kiedy można zwolnić z powodu likwidacji stanowiska Wypowiedzenie umowy o pracę spowodowana ograniczeniem zatrudnienia, likwidacją etatów itp. nie musi zbiegać się w czasie ich faktyczną przeprowadzeniem.

Autorka jest prawnikiem w Kancelarii Prawnej BSO Prawo & Podatki

Tagi: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pomoc finansowa, porady, porady prawne, prawo pracy, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz