Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Telepraca - co powinien zapewnić pracodawca?

0
Podziel się:

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia telepracownikowi pomocy technicznej oraz niezbędnych szkoleń z obsługi sprzętu.

Telepraca - co powinien zapewnić pracodawca?

Pracodawca może zatrudniać pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki w domu i przekazują mu efekty pracy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dzięki telepracy firma może np. zmniejszyć wydatki związane z prowadzeniem biura oraz zatrudniać osoby mieszkające w dużej odległości od zakładu pracy, a pracownik może łatwiej pogodzić obowiązki służbowe ze sprawami rodzinnymi.

Warunki stosowania telepracy określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą a zakładową organizacją związkową, a u przedsiębiorców, u których nie działają zakładowe organizacje związkowe w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Strony umowy o pracę mogą ustalić, że praca będzie wykonywana w formie telepracy podczas zawierania umowy lub w trakcie zatrudnienia. Ustalenie to może nastąpić na mocy porozumienia stron, z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Pracodawca nie może jednak powierzyć pracownikowi wykonywania telepracy w trybie art. 42 ust. 4 Kodeksu pracy (powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy).

Jeżeli wniosek o wykonywanie pracy w formie telepracy skieruje pracownik, pracodawca powinien go w miarę możliwości uwzględnić. Brak zgody pracownika na świadczenie telepracy nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę. Pracodawca będzie mógł wypowiedzieć umowę o pracę w sytuacji gdy pracownik, który wyraził zgodę na świadczenie pracy w formie telepracy, zaprzestanie jej świadczenia bez skierowania odpowiedniego wniosku do pracodawcy.

Pracodawca musi zapewnić pracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania telepracy. Musi on również ubezpieczyć ten sprzęt oraz pokryć wszelkie koszty związane z jego instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją. Pracodawca ma również obowiązek zapewnienia telepracownikowi pomocy technicznej oraz niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi sprzętu.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/19/m198163.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/system;zadaniowego;czasu;pracy;-;kiedy;mozna;wprowadzic,2,0,998146.html) *System zadaniowego czasu pracy - kiedy można wprowadzić? * Zadaniowy czas pracy jest stosowany wtedy, gdy nie można precyzyjnie określić pory doby, w której praca powinna być wykonana. Zgodnie z kodeksem pracy strony umowy mogą w odrębnej umowie postanowić, że pracownik świadczący telepracę będzie korzystał ze swojego sprzętu, przysługuje mu wtedy ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej w porozumieniu lub w regulaminie. Ponadto pracodawca powinien określić zasady ochrony danych przekazywanych telepracownikowi. Jeżeli jest taka potrzeba pracodawca powinien przeprowadzić instruktaż i szkolenie w tym zakresie. Pracownik potwierdza zapoznanie się z tymi zasadami na piśmie i jest
zobowiązany do ich przestrzegania.

W ciągu 3 miesięcy od podjęcia pracy w formie telepracy każda ze stron może złożyć wniosek o zaprzestanie wykonywanie pracy w tej formie i przywrócenie poprzednich warunków pracy. Wniosek taki jest wiążący. Pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić również wniosek pracownika złożony po upływie tego terminu. Pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę z powodu zaprzestania wykonywania pracy w formie telepracy.

Strony powinny ustalić termin, od którego poprzednie warunki pracy zostaną przywrócone, maksymalnie jednak 30 dni od otrzymania wniosku. Po upływie 3 miesięcy od rozpoczęcia przez pracownika wykonywania pracy w formie telepracy przywrócenie poprzednich warunków zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy możliwe jest w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/47/84783.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/spozniona;wyplata;nie;jest;ciezkim;naruszeniem,157,0,989085.html) *Spóźniona wypłata nie jest ciężkim naruszeniem * Kilkudniowe spóźnienie z wypłatą pensji nie uzasadnia wypowiedzenia umowy przez pracownika z natychmiastowym skutkiem i żądania odszkodowania.

Wykonywanie pracy poza siedzibą pracodawcy nie oznacza, że pracodawca nie ma możliwości sprawdzenia wykonywania zadań przez pracownika. Może on przeprowadzać kontrolę w zakresie wykonywania pracy, w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Do wykonania kontroli konieczna jest uprzednia pisemna zgoda pracownika, chyba że kontrola odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość.

Kontrola w domu pracownika powinna być przeprowadzana w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracownika, w szczególności nie może naruszać jego prywatności ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych.

Kodeks pracy wprowadza zakaz dyskryminowania telepracowników. Zgodnie z art. 6715 kodeksu pracy telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pracownik nie może być także dyskryminowany z powodu telepracy, jak również odmowy podjęcia takiej pracy.

O prawie pracy czytaj w Money.pl
Ochrona pracownika tuż przed emeryturą Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, ale również jej warunków na niekorzyść pracownika, któremu do emerytury brakuje nie więcej niż 4 lata.
Takich zmian obawiają się pracodawcy Uważają, że pociągnie to za sobą spadek wydajności pracy i przyczyni się do pogorszenia jakości produktów i usług.
Telepraca może być korzystna dla pracodawcy W trakcie zatrudnienia zmiana na telepracę może nastąpić na mocy porozumienia stron, z inicjatywy pracownika lub pracodawcy.

Autorka jest aplikantką radcowską w BSO Prawo & Podatki

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)