Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Spóźniona wypłata nie jest ciężkim naruszeniem

1
Podziel się:

Kilkudniowe spóźnienie z wypłatą pensji nie uzasadnia wypowiedzenia umowy przez pracownika z natychmiastowym skutkiem i żądania odszkodowania.

Spóźniona wypłata nie jest ciężkim naruszeniem

Terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Kwestię tę reguluje art. 94 § 5 Kodeksu pracy. Dodatkowo art. 86 § 1 K.p. nakłada na pracodawcę obowiązek wypłacania wynagrodzenia za pracę w miejscu, terminie oraz czasie określonym w regulaminie wynagradzania lub w innych przepisach prawa pracy.

Wynagrodzenie powinno być wypłacane pracownikowi przynajmniej raz w miesiącu, nie później niż w ciągu pierwszych dziesięciu dni następnego miesiąca (art. 85 § 1 i 2 K.p.). Co do zasady, wynagrodzenie jest wypacane z dołu za pracę już wykonaną. Orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszcza jednak możliwość wypłaty wynagrodzenia z góry, jeżeli takie rozwiązanie zostało przewidziane wumowie o pracę lub regulaminie wynagradzania (wyrok SN z 4 sierpnia 1999 r., I PKN 191/99).

Brak wypłaty wynagrodzenia, dokonanie wypłaty z opóźnieniem lub w niepełnej wysokości bez wątpienia stanowi naruszenie obowiązków pracodawcy wobec pracownika. Z drugiej jednak strony zgodnie z art. 55 § 11 K.p. pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuszcza się wobec niego ciężkiego naruszenia podstawach obowiązków pracowniczych. Z przywołanego przepisu wynika, że dla oceny zasadności rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia muszą zostać spełnione dwie przesłanki. Po pierwsze pracodawca naruszył podstawowy obowiązek wobec pracownika, po drugie naruszenie to miało charakter ciężki.

Etat czy współpraca?

W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni (art. 55 §11 K.p.). Przez _ ciężkie naruszenie obowiązków _, o którym mowa w art. 55 § 11 K.p. należy rozumieć naruszenie przez pracodawcę z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków wobec pracownika, stwarzające realne zagrożenie istotnych interesów pracownika lub powodujące uszczerbek w tej sferze (wyrok SN z 10 listopada 2010 r. I PK 83/10).

Dlatego też, jak podnoszone jest w orzecznictwie, incydentalne, kilkudniowe spóźnienie z wypłatą wynagrodzenia nie może uzasadniać wypowiedzenia umowy przez pracownika z natychmiastowym skutkiem i żądania przez niego odszkodowania, w sytuacji, gdy nie było ono celowe i nie powtarzało się cyklicznie, jak również nie spowodowało uszczerbku dla pracownika i jego rodziny.

Podobne stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 5 czerwca 2007 r., III PK 17/07, w którym stwierdził, że wypłata części wynagrodzenia jest również naruszeniem przez pracodawcę jego podstawowego obowiązku, ale nie zawsze jest to naruszenie ciężkie uzasadniające rozwiązanie umowy przez pracownika w trybie art. 55 § 11 K.p.

Więcej o prawie pracy znajdziesz w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/113/t95345.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;mozna;zwolnic;z;powodu;likwidacji;stanowiska,50,0,988466.html) Kiedy można zwolnić z powodu likwidacji stanowiska Wypowiedzenie umowy o pracę spowodowana ograniczeniem zatrudnienia, likwidacją etatów itp. nie musi zbiegać się w czasie ich faktyczną przeprowadzeniem.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/181/t74933.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/zla;ocena;pracodawcy;i;mozesz;zostac;zwolniony,240,0,984048.html) Zła ocena pracodawcy i możesz zostać zwolniony Prawidłowo i rzetelnie przeprowadzona okresowa ocena umożliwia zweryfikowanie, czy praca poszczególnych pracowników ma jednakową wartość, czy nie.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/136/t128904.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/rozwiazanie;umowy;bez;zachowania;terminu;wypowiedzenia,254,0,955902.html) Rozwiązanie umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia Pracownik ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli pracodawca naruszył swoje podstawowe obowiązki wobec pracownika.

Autor jest radcą prawnym z Kancelarii Rachelski i Wspólnicy

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Kancelaria Rachelski
KOMENTARZE
(1)
masakra
2 lata temu
Co za kraj. Po co są te przepisy skoro nie jest to ciężkim naruszeniem. Pracodawca spóźnia się notorycznie z wypłatą ,poślizg to nawet 10 dni. Facet spłaca raty, przez pracodawce notorycznie spóźnia się ze spłatą i w końcu bak wypowiada umowę kredytu i żąda spłaty całości...i co ? Pracodawcy nic zrobią, przecież nie narusza przepisów a facetowi w jeden dzień życie się wali. I tak przez pracodawce i jego opieszałość koleś ma komornika, problemy, itp. Państwo Polskie nie chroni obywatela. Dziki wschód. Może ma pójść do PIP ? HAHAHA