Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Sądowy podział majątku wspólnego. Czego można żądać?

0
Podziel się:

Z żądaniem podziału majątku wspólnego można wystąpić w każdym czasie, począwszy od chwili ustania wspólności ustawowej małżeńskiej.

Sądowy podział majątku wspólnego. Czego można żądać?

Sądowy podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej** **jest częstym źródłem wątpliwości uczestników tego postępowania. Małżonkowie nie mają świadomości między innymi, jakiego rodzaju żądania zgłaszać mogą w toku takiego postępowania.

Ważna jest informacja, iż żądanie podziału majątku wspólnego nie podlega przedawnieniu Można z nim wystąpić w każdym czasie, począwszy od chwili ustania wspólności ustawowej małżeńskiej.

Wniosek o podział majątku wspólnego powinien wskazywać podstawę ustania wspólności majątkowej, nadto winien być w nim wskazany majątek, którego ma dotyczyć podział sądowy. Wniosek powinien też zawierać żądanie dokonania podziału majątku - należy umieścić takie żądanie wprost w piśmie wszczynającym postępowanie.

Sądowy podział majątku wspólnego powinien obejmować całość majątku, a jedynie z ważnych powodów może być ograniczony do części. Inaczej rzecz wygląda, jeśli chodzi o umowny podział majątku wspólnego, który może objąć zarówno cały ten majątek, jak i być ograniczony do jego części.

W toku sprawy o podział majątku dochodzić można: ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym; zwrotu wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub z majątku osobistego na rzecz majątku wspólnego albo rozstrzygnięcia sporu między małżonkami, czy poszczególna rzecz lub prawo wchodzi w skład majątku wspólnego.

W czasie, gdy w toku jest sprawa o podział, sprawy o wyliczone wyżej żądania nie mogą toczyć się w innych postępowaniach. Po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o podziale majątku wspólnego, uczestnik nie może dochodzić roszczeń, o których była mowa w wyżej.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/39/262439.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/majatek;dorobkowy;malzonkow;nie;warto;zwlekac;z;podzialem,211,0,1255379.html) *Stracił przez żonę miliony. 10 lat po rozwodzie! * Pozew o podział majątku dorobkowego małżonków można złożyć w dowolnym terminie - niezwłocznie po orzeczeniu rozwodu albo nawet kilkanaście lat później.

Sąd w sprawie o podział majątku powinien ustalić skład i wartość majątku wspólnego oraz jego podział. Sąd z urzędu ustala skład i wartości majątku wspólnego. W toku tego postępowania ustalić winno się roszczenia między małżonkami podlegające rozliczeniu przy podziale majątku wspólnego, powstałe w czasie trwania wspólności oraz po jej ustaniu.

Ponadto, jak wspomniane zostało wyżej, na żądnie zgłoszone w toku postępowania, ustalić można nierówne udziały w majątku wspólnym. Z ważnych powodów, każde z małżonków może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Istotnym jest, że niedopuszczalne jest zgłoszenie żądania ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym dopiero w postępowaniu apelacyjnym tj. przed sądem drugiej instancji. Zasadnym jest, zatem zawsze rozważenie, czy jest podstawa do ich ustalenia. Jeśli tak, to należy takie żądanie zgłosić przed sądem pierwszej instancji.

W toku sprawy o podział można również ustalić ewentualną nieważność umowy majątkowej małżeńskiej.

Sąd ustala skład majątku wspólnego według stanu z chwili ustania wspólności małżeńskiej, zaś jego wartość według cen z chwili dokonywania podziału.

Rozliczeniu przy podziale majątku wspólnego podlega:

  • zwrot wydatków i nakładów z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek wspólny,
  • zwrot wydatków i nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków.

W sprawie o podział majątku po ustaniu wspólności między małżonkami sąd ustala wartość nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków. O zwrocie wydatków i nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny sąd orzeka wyłącznie na wniosek zgłoszony w postępowaniu w pierwszej instancji. Rozliczeniu podlegać może też zwrot długów związanych z majątkiem wspólnym, spłaconych wyłącznie przez jedno z małżonków z własnych środków po ustaniu wspólności małżeńskiej, a przed podziałem majątku wspólnego.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/16/m254992.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/eksperci;dla;money;pl;majatek;wspolny;a;udzialy;w;spolce;z;o;o;,93,0,1212253.html) *Mąż kupuje udziały w spółce. Żona wspólnikiem? * Przy nabyciu udziałów w spółce za wkłady z majątku wspólnego, wspólnikiem zostaje jedynie ten z małżonków, który był stroną czynności prawnej - tłumaczy Agata Kulik z Siwek Gaczyński & Partners. Rozliczeniu podlegają również wierzytelności z tytułu nakładów poczynionych przez małżonków na rzecz należącą do osób trzecich. Jak słusznie wskazuje Sąd Najwyższy (uchwała SN z 7 lipca 1971 r., III CZP 35/71, OSNCP 1972, nr 1, poz. 4) rozliczeniu podlegać mogą też wzajemne roszczenia z tytułu posiadania rzeczy, pobranych pożytków i innych przychodów za okres od ustania wspólności małżeńskiej do czasu podziału majątku.

Rozliczeniu podlega też równowartość rzeczy lub praw objętych wspólnością, które zostały zbyte przez jednego z małżonków po ustaniu wspólności małżeńskiej, oraz równowartość rzeczy wspólnych utraconych np. w wyniku zniszczenia, za które weszło do majątku odszkodowanie (uzasadnienie uchwały SN z 19 maja 1989 r., III CZP 52/89, OSNCP 1990, nr 4-5, poz. 60).

Rozliczeniu podlega również równowartość rzeczy wspólnych zbytych w sposób rozmyślny i nieuzasadniony ze szkodą dla drugiego małżonka (uchwała SN z 27 października 1967 r., III CZP 73/67, OSNCP 1968, nr 7, poz. 116).

Jak wynika z powyższego, sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej dotyczą wielu aspektów. Wymagane jest nadto, a to zgodnie z ogólną zasadą dowodową, iż obowiązek udowodnienia twierdzeń, leży po tej stronie, która wywodzi z nich prawa dla siebie, by dobrze przygotować się do tego postępowania, przez zgromadzenie materiału dowodowego (faktur, rachunków, przelewów bankowych, umów darowizn, itp.), które pomogą wykazać żądane roszczenia.

Czytaj więcej w Money.pl
Kredyt po rozwodzie - kto spłaca raty? Jeśli małżonkowie razem zaciągali kredyt hipoteczny, to po rozwodzie dla banku formalnie nadal są oboje dłużnikami, nawet jeśli mieszkanie sąd przyznał tylko jednemu.
Firma należy do małżeństwa? Dług można... Z klauzulą wykonalności można prowadzić egzekucję z przedmiotów należących do firmy objętej wspólnością majątkową - tłumaczy Agata Kulik z Siwek Gaczyński & Partners.
Mąż nie odpowiada za długi żony jeśli... Po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej jeden z małżonków nie będzie odpowiadać, wypracowanym przez siebie majątkiem, za długi drugiego.

Autorka jest adwokatem w Kancelarii Hejnar-Zawisza w Warszawie

kraj
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)