Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przemoc domowa - gdzie szukać pomocy

0
Podziel się

Jeśli wskutek przemocy domowej doszło do pobicia ofiary, należy się zgłosić do lekarza specjalisty uprawnionego do przeprowadzenia obdukcji.

Przemoc domowa - gdzie szukać pomocy
bDTdWFDp

Warunkiem zapobiegania przemocy domowej jest nie tylko dostrzeżenie wskazanego problemu, lecz także podjęcie przez jej ofiarę właściwych działań mających na celu przeciwdziałanie tego typu aktom. Ofiary przemocy w rodzinie z najróżniejszych przyczyn boją się jednak zgłaszać właściwym organom swój problem. Wynika to z mylnego przeświadczenia, iż nikt nie będzie w stanie im pomóc, lub też z obawy przed zemstą członka rodziny, od którego doznają krzywdy.

Powyższe obawy należy przeciwstawić katalogowi rozwiązań jakie prawo, oraz system instytucji państwowych gwarantują każdemu obywatelowi po to, by mógł ochronić się, a także zapobiec dalszym aktom przemocy w rodzinie. Co więcej, bardzo istotnym jest to, iż do państwowego programu ochrony ofiar przemocy wprowadzane są coraz to nowsze rozwiązania mające ulepszać system pomocy pokrzywdzonym przez członków rodziny.

W pierwszej kolejności miejscem do którego należy się zgłosić (w razie agresji ze strony członka rodziny) jest n*ajbliższy komisariat policji*. Jeśli przemoc odbywa się w domu, można również wezwać policję na miejsce zdarzenia. W tym celu wystarczy zadzwonić pod 997. Policja w takiej sytuacji zobowiązana jest przyjąć zgłoszenie i niezwłocznie przyjechać.

bDTdWFDr

Czasem zdarza się, że gdy policjant przyjedzie do domu, sprawca przemocy jest już spokojny. Mimo tego funkcjonariusz Policji ma obowiązek przesłuchać taką osobę na okoliczność zgłoszenia. Już sam fakt przesłuchania może wpłynąć dyscyplinująco na sprawcę przemocy domowej.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/84/t77908.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/ustawa;antyprzemocowa;w;koncu;zadziala,76,0,758604.html) Ustawa antyprzemocowa w końcu zadziała
Warto również wspomnieć o tak zwanej _ Niebieskiej Karcie _. Jest to dokument stwierdzający zaistnienie przemocy w rodzinie. O jej wypisanie należy poprosić interweniującego funkcjonariusza Policji. Policjant wypisuje kartę na miejscu, w obecności sprawcy. Karta dokumentuje zgłoszoną sytuację i co zastano na miejscu, a także opisuje jakie działania podjęto. Ponadto, _ Niebieska Karta _ zawiera najważniejsze telefony i adresy do instytucji i organizacji, do których ofiara przemocy domowej może się zwracać o pomoc.

Wypełnienie przez funkcjonariusza Policji _ Niebieskiej Karty _ nie powoduje wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcy domowej przemocy. Dokument ten może być jednak użyty jako dowód w takiej sprawie, jeśli tylko ofiara postanowi złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Oprócz tego fakt wypisania karty, obliguje funkcjonariusza Policji do tego, by w ciągu siedmiu dni odwiedził rodzinę u której interweniował i przeprowadził wywiad środowiskowy. Policja monitoruje sytuację w rodzinie posiadającej _ Niebieską Kartę _, odwiedzając dany adres nie rzadziej niż co miesiąc.

Podsumowując należy podkreślić, iż _ Niebieska Karta _, to ważny instrument obrony ofiary przemocy domowej. Nie tylko bowiem dokumentuje, utrwala fakt interwencji związanej z przemocą i może stanowić dowód w postępowaniu procesowym, lecz także nakłada na Policję obowiązek monitorowania sytuacji w rodzinie zagrożonej przemocą domową.

bDTdWFDx

Na drugiej stronie o tym co robić po pobiciu

Miejscem do którego należy się zgłosić w wypadku przemocy domowej jest także gabinet *lekarski*. Jeśli bowiem doszło do pobicia ofiary, kolejnym dowodem w sprawie może być tzw. obdukcja. Obdukcja to typowe badanie robione przez lekarza specjalistę (musi posiadać specjalne uprawnienia do jej przeprowadzania).

Na podstawie oględzin lekarz stwierdza i wydaje dokument, w którym zaznacza jakiego rodzaju i jak rozległe uszkodzenia ciała powstały na skutek aktu przemocy domowej i czy mogły one powstać w sytuacji o której opowiada ofiara. Ten dokument może być środkiem dowodowym w wypadku podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania karnego przeciwko sprawcy przemocy.

bDTdWFDy

Jeśli z jakichś przyczyn nie jest możliwe zrobienie obdukcji warto udać się chociażby do lekarza rodzinnego i poprosić, by poza udzieleniem pomocy lekarskiej sporządził odpowiedni wpis w kartotece pacjenta.

Na koniec warto także wspomnieć, iż w każdym miejscu na terenie Polski znajdują się Ośrodki Pomocy Społecznej *i *Centra Pomocy Rodzinie*.* Tam także można uzyskać pomoc, której udzielą różni fachowcy (lekarze, psychologowie, prawnicy)
. Do wspomnianego ośrodka można pójść osobiście, zadzwonić, a także napisać list.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/118/t98166.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jak;bronic;sie;przed;mobbingiem,22,0,645398.html) Jak bronić się przed mobbingiem?
Podsumowując, należy wskazać, iż Kodeks karny w art. 207. § 1. określa przemoc domowa w sposób następujący: _ Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do12. _

_ _Dyspozycja powyższej regulacji chronić ma ofiary przemocy domowej, odstraszając jednocześnie jej sprawców. Należy jednak pamiętać, iż bez podjęcia opisanych wyżej działań, pozostanie wyłącznie martwą literą prawa.

bDTdWFDz
Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/228/t91620.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/beda;kary;za;nekanie;prezydent;podpisal,71,0,800583.html) Będą kary za nękanie. Prezydent podpisał Za stalking czyli uporczywe, złośliwe nękanie będzie groziło nawet do 10 lat więzienia.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/113/t95345.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/gdzie;lezy;granica;mobbingu,240,0,771824.html) Gdzie leży granica mobbingu? Z praktyki orzeczniczej wynika, że nie jest możliwe wskazanie minimalnego okresu niezbędnego do zaistnienia mobbingu.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/28/t148764.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/windykatorzy;beda;oskarzani;o;stalking,85,0,850005.html) Windykatorzy będą oskarżani o stalking? Telefonowanie do dłużnika, nawet codzienne - w godzinach urzędowych - i przypominanie o ciążących zobowiązaniach, co do zasady nie jest stalkingiem.

Autorka jest adwokatem w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Celichowski - Szyndler i Partnerzy.

bDTdWFDS
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)