Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Prezenty gwiazdkowe od pracodawcy są przychodem

0
Podziel się:

Każdy prezent dla pracownika, tak pieniężny jak i rzeczowy, jest przychodem, od którego należy zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy.

Prezenty gwiazdkowe od pracodawcy są przychodem

W związku ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem i związanym z nim miłym zwyczajem dawania prezentów wielu pracodawców chce obdarować swoich pracowników. Taki miły gest pracodawcy winien być jednak skalkulowany z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów tzn. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

I tak zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wszystkich źródeł przychodów. Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Art. 11 ustawy definiuje ogólne pojęcie przychodu jako otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych każdy pracodawca jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowników. Zgodnie z art.18 tej ustawy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu m.in. zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Z tych przepisów jednoznacznie wynika, że każdy prezent tak pieniężny jak i w postaci rzeczowej będzie stanowił przychód pracownika, od którego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy oraz uwzględnić go przy obliczaniu składek do ZUS. W takiej sytuacji prezent gwiazdkowy dla pracownika będzie pracodawcę kosztował znacznie więcej niż tylko koszty jego zakupu, czy wypłacona kwota.

Łatwiejszej sytuacji nie mają wcale pracodawcy, u których funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (art.8 ustawy) przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Mając na uwadze ten zapis oraz istniejące opinie doktryny i orzecznictwo brak jest podstaw do zakupu jednakowych prezentów dla pracowników ze środków tego funduszu. Zasady jego wydatkowania określa zakładowy regulamin ustalony przez pracodawcę w porozumieniu z załogą, ale musi on uwzględniać zasadę _ wyrównywania różnic w sytuacji ekonomicznej pracowników _ przy wykorzystaniu środków funduszu.

Sytuacja jakkolwiek krytykowana i dyskutowana zwłaszcza w czasie świąt Bożego Narodzenia nie doczekała się również w tym roku żadnych zmian w obowiązujących przepisach, które ułatwiłby obdarowanie pracowników bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Najprostsze byłoby ustanowienie zwolnienia określonej kwoty jako nie wliczanej do przychodu z tytułu otrzymywanych dodatkowych świadczeń od pracodawcy. Brak takiej regulacji zmusza więc pracodawców chcących spełnić rolę Św. Mikołaja do opodatkowania i_ ozusowania _ prezentów.

Czytaj więcej w Money.pl
Wigilia to normalny dzień pracy, ale można... Pracodawca może zdecydować o tym, że zamiast w Wigilię przyjdziemy do pracy w sobotę albo może nas wypuścić kilka godzin przed końcem zmiany.
Pracownik delegowany. Co z ubezpieczeniem? Pracownik może być ubezpieczony w Polsce, jeżeli wykonuje pracę za granicą, pod warunkiem, że jest delegowany do krajów UE, państw EOG lub Szwajcarii.
Jak łączyć pracę z urlopem rodzicielskim? Pracownik może podjąć pracę zarobkową u pracodawcy udzielającego mu urlopu rodzicielskiego w wymiarze nie większym niż pół etatu.

Autorka jest radcą prawnym w Celichowscy Służewska-Woźnicka Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)