Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi

0
Podziel się:

Po przepracowaniu pierwszego miesiąca zatrudniony ma prawo do jednej dwunastej urlopu przysługującego jej po przepracowaniu roku.

Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi

Świeżo zatrudniony pracownik, tak samo jak jego zaawansowani stażem koledzy, ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i odpłatnego urlopu wypoczynkowego. W zależności od okresu zatrudnienia, różny może być jednak wymiar przysługującego mu urlopu.

Przede wszystkim młody pracownik nie skorzysta z urlopu już drugiego dnia po podjęciu pracy. Zgodnie bowiem z art. 153 Kodeksu pracy, pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym ją podjął uprawnienia do pierwszego urlopu nabywa z upływem każdego miesiąca pracy, a więc z dołu. Po przepracowaniu pierwszego miesiąca będzie miał więc prawo do urlopu w wymiarze 1/12 wymiaru przysługującego mu po przepracowaniu roku. Nawet, jeżeli w trakcie tego pierwszego roku zatrudnienia pracownik zmieni pracodawcę, nie będzie miało to wpływu na proporcjonalne nabywanie prawa do kolejnych dni urlopu z każdym kolejnym miesiącem zatrudnienia.

Po pierwszym roku kalendarzowym zatrudnienia, prawo do kolejnych urlopów pracownik będzie nabywał już na ogólnych zasadach. Prawo do urlopu za dany rok nabędzie on więc z góry i w pełnym wymiarze z początkiem każdego roku kalendarzowego.

Nawet, jeżeli okres przepracowany w pierwszym roku zatrudnienia nie był wystarczający dla uzyskania prawa do urlopu za ten rok, to z początkiem nowego roku pracownik będzie mógł już cieszyć się od razu urlopem w pełnym wymiarze. Jeżeli zatem pracownik zostanie zatrudniony z dniem 15 grudnia, a więc nie przepracuje pełnego miesiąca i nie uzyska prawa do 1/12 urlopu, to z dniem 1 stycznia nabędzie on prawo do całego urlopu za kolejny rok kalendarzowy.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/162/t47522.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/prawa;pracownikow;wychowujacych;dzieci,125,0,604797.html) Prawa pracowników wychowujących dzieci
Do ustalenia, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi za dany rok, należy wziąć pod uwagę całkowity okres zatrudnienia pracownika. Wlicza się do niego zarówno okresy poprzedniego zatrudnienia danego pracownika u innych pracodawców (bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy) jak i okresy nauki na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Zgodnie z art. 154 K.p., wymiar urlopu pracowników, zatrudnionych do 10 lat wynosi 20 dni, zaś powyżej 10 lat - 26 dni. Do stażu rzeczywistego zatrudnienia kodeks pozwala doliczyć okresy nauki zakończonej ukończeniem poszczególnych szczebli edukacji, liczonej według następujących reguł:

 • ukończenie zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  • szkoły policealnej - 6 lat,
  • szkoły wyższej - 8 lat.

Ważne jest przy tym, że okresy te nie podlegają sumowaniu, co oznacza, że absolwent szkoły wyższej, który ukończył średnią szkołę ogólnokształcącą, będzie miał prawo do wliczenia 8, a nie 12 lat nauki.

8 lat stanowi maksymalną liczbę lat nauki, wliczaną do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do nabycia wyższego wymiaru urlopu. Pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy w życiu, zasadniczo przysługiwać zatem będzie 20 dni urlopu. Z każdym miesiącem nabędzie on więc prawo do 1,66 dnia urlopu. Nie ma jednak przeszkód, by wymiar ten zaokrąglać w górę do pełnego dnia urlopu, o ile całkowity przyznany w pierwszym roku urlop nie przekroczy w ten sposób przysługującej pracownikowi proporcjonalnie do liczby przepracowanych w tym roku miesięcy liczby wolnych dni.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/113/t95345.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/gdzie;lezy;granica;mobbingu,240,0,771824.html) Gdzie leży granica mobbingu? Z praktyki orzeczniczej wynika, że nie jest możliwe wskazanie minimalnego okresu niezbędnego do zaistnienia mobbingu.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/134/t128902.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/czy;po;urlopie;ojcowskim;trzeba;placic;fp;i;fgsp,13,0,752653.html) Czy po urlopie ojcowskim trzeba płacić FP i FGŚP? Zakład pracy zwolniony jest na 36 miesięcy z opłacania składek po urlopie macierzyńskim. Czy to samo dotyczy ojcowskiego?
[ ( http://static1.money.pl/i/h/136/t128904.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracodawca;moze;zwolnic;dyscyplinarnie,37,0,760357.html) Kiedy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie? Przestępstwo, utrata uprawnień do wykonywania zawodu lub ciężkie naruszenie obowiązków mogą być podstawą do dyscyplinarki.

Autorka jest aplikantem radcowskim w Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)