Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej wobec wierzycieli

0
Podziel się:

Aby uzyskać możliwości dochodzenia od komandytariusza zapłaty za zobowiązania spółki, należy pozwać go do sądu.

Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej wobec wierzycieli

Znajomość zasad odpowiedzialności wspólników spółki komandytowej ma znaczenie zarówno dla samych wspólników, którzy muszą wiedzieć, za co odpowiadają i do jakiej wysokości, jak i dla wierzycieli tychże spółek, by wiedzieli, w jaki sposób mogą i od kogo ściągnąć swoje należności.

W spółce komandytowej mamy dwa rodzaje wspólników: komplementariuszy i komandytariuszy. Z punktu widzenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki różnica między nimi polega na tym, że komplementariusze odpowiadają całym majątkiem za zobowiązania spółki i bez ograniczenia kwotowego, natomiast komandytariusze odpowiadają całym swoim majątkiem, ale do wysokości ustalonej w umowie spółki sumy komandytowej, czyli kwoty, do której dany komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki. W przypadku kilku komandytariuszy suma komandytowa może być różna w stosunku do każdego z nich.

Należy pamiętać o tym, że odpowiedzialność wspólników jest odpowiedzialnością solidarną ze spółką, a jednocześnie subsydiarną. Odpowiedzialność solidarna oznacza, że jeżeli jeden z dłużników solidarnych zapłacił, to drugi jest zwolniony z długu do wysokości dokonanej zapłaty. Czyli, jeżeli wspólnik zapłacił za zobowiązanie spółki, to zwolnił spółkę z tego zobowiązania do wysokości dokonanej zapłaty. Oczywiście, odrębnym zagadnieniem jest możliwość dochodzenia przez takiego wspólnika zwrotu zapłaconej kwoty w całości lub w części od spółki i pozostałych wspólników. Te sprawy winna regulować umowa spółki.

Odpowiedzialność subsydiarna oznacza natomiast tyle, że można dochodzić od wspólnika zapłaty za zobowiązania spółki dopiero wtedy, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Dopiero po złożeniu dowodu bezskuteczności egzekucji sąd nada przeciwko wspólnikowi klauzulę wykonalności.

Istnieją różnice między dochodzeniem odpowiedzialności za zobowiązania spółki od komplementariusza i komandytariusza. W przypadku komplementariusza wystarczy wykazać, że egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, oraz że w chwili powstania zobowiązania komplementariusz był wspólnikiem spółki, by sąd nadał klauzulę wykonalności. Nie ma konieczności pozywania komplementariusza do sądu, sąd może nadać klauzulę bez prowadzenia postępowania sądowego o zapłatę.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/61/221501.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/konflikt;w;spolce;z;o;o;jakie;uprawnienia;ma;wspolnik;mniejszosciowy,36,0,1231908.html) *Konflikt w spółce. Co może zrobić wspólnik? * Każdy wspólnik, nawet mniejszościowy, może przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans lub żądać wyjaśnień od zarządu.

Inaczej przedstawia się sprawa z komandytariuszem, gdyż komandytariusza należy pozwać do sądu dla uzyskania możliwości dochodzenia od niego zapłaty za zobowiązania spółki. Można go pozwać jednocześnie ze spółką, lub też w odrębnym postępowaniu. Sąd wydając wyrok, ograniczy odpowiedzialność komandytariusza do wysokości sumy komandytowej.

Warto wiedzieć, że komandytariusz - w odróżnieniu od komplementariusza, który może bronić się, jedynie dowodząc, że nie był wspólnikiem w chwili powstania zobowiązania - ma poważne środki do obrony, dzięki którym może uniknąć odpowiedzialności. Mianowicie, jeżeli komandytariusz wniósł do spółki wkład w postaci pieniędzy lub elementów majątkowych zbywalnych, wówczas jest wolny od odpowiedzialności za zobowiązania spółki do wysokości różnicy między sumą komandytową a wartością wkładu. Jeżeli więc wartość wkładu jest równa lub wyższa od sumy komandytowej, komandytariusz jest zwolniony od odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Drugim warunkiem zwolnienia od odpowiedzialności jest, by komandytariusz wkładu ze spółki nie wycofał. Komandytariusz, jako wspólnik osobowy, ma prawo otrzymywać ze spółki wypłaty w dowolnej wysokości. Jeżeli więc komandytariusz pobrał wypłaty, lub wycofał ze spółki składniki majątkowe o wartości wyższej, aniżeli przypadający na niego zysk osiągnięty przez spółkę, to otrzymane wypłaty powiększają kwotę do jakiej odpowiada.

Okoliczności dotyczące wysokości wypłat i wartości wniesionych przez komandytariusza wkładów są ustalane w procesie wytoczonym przez wierzycieli spółki komandytariuszowi.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/65/m253761.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/eksperci;dla;money;pl;odpowiedzialnosc;wspolnika;w;spolce;jawnej,189,0,1203901.html) *Wspólnik w spółce odpowiada majątkiem, gdy... * Za roszczenia wobec spółki jawnej wierzyciel może pozwać zarówno samą firmę, jak i jej wspólników - tłumaczy Beata Łączyńska radca prawny z Siwek Gaczyński & Partners. Oczywiście komandytariusz może się bronić również tym, że dokonał zapłaty na rzecz wierzycieli w określonej wysokości. Suma komandytowa oznacza maksymalną wartość zobowiązań w stosunku do wszystkich wierzycieli, za jaką komandytariusz odpowiada, więc jeżeli np. w wyniku procesu zapłacił jednemu wierzycielowi wartość równą sumie komandytowej, to pozostali wierzyciele nie mogą od niego dochodzić odpowiedzialności za swoje wierzytelności.

Każdy wspólnik spółki komandytowej odpowiada za zobowiązania istniejące aż do dnia, w jakim przestał być wspólnikiem. Oznacza to, że jeżeli na jakiejkolwiek zasadzie przystąpił do spółki komandytowej, to odpowiada również za wszystkie zobowiązania istniejące do dnia jego przystąpienia do spółki, jak i za te, jakie powstały po tym dniu.

A więc, jeżeli przystępujemy do spółki komandytowej, to należy upewnić się co do tego, jakie zobowiązania ciążą na spółce, żeby nie zostać zaskoczonym koniecznością pokrywaniu później zobowiązań. A jeżeli jesteśmy wierzycielem takiej spółki, to warto sprawdzić, kto był wspólnikiem spółki, również w przeszłości.

Komandytariusze mają często niskie sumy komandytowe, ale dzieje się tak niekiedy dlatego, że bywają to osoby posiadające majątek, i wobec których egzekucja może okazać się skuteczna. Może czasem lepiej dochodzić należności od kilku komandytariuszy, bo to może dać szanse na uzyskanie zaspokojenia.

Czytaj więcej w Money.pl
Konsorcjum lepsze od spółki? Tak, gdy... W konsorcjum firmy zachowują odrębność prawną i, za wyjątkiem wykonywania zamówienia publicznego, odpowiadają tylko za własne zobowiązania.
Rejestracja spółki z o.o. krok po kroku Minimalny wkład wynosi 5 tys. zł. Przy zakładaniu przez internet, dopuszczalna jest tylko gotówka, a wkłady niepieniężne nie są uwzględniane.
Spółka osobowa - tak ją zmienisz w... Do przekształcenia spółek jawnej oraz partnerskiej wymagana jest jednomyślność wszystkich wspólników, także wyłączonych od prowadzenia spraw firmy.

Autor jest adwokatem w Celichowski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)