Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
giełda
10.01.2012 09:35

Od czego zależy odszkodowanie za mobbing?

Ciężar dowodu związany z wykazaniem związku między mobbingiem a rozstrojem zdrowia i rozmiarem doznanej krzywdy spoczywa na pracowniku.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Kodeks pracy zobowiązuje pracodawców do przeciwdziałania mobbingowi, który rozumiany jest jako działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołującym zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Mobbing może też powodować poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników (art. 943 Kodeksu pracy). *

W wyroku z 8 grudnia 2005 (I PK 103/05), Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że aby stwierdzić mobbing, wszystkie jego przesłanki muszą być spełnione łącznie, a więc działania muszą być jednocześnie uporczywe i długotrwałe oraz polegać na nękaniu lub zastraszaniu.

Z drugiej jednak strony, długotrwałość tych działań musi być rozpatrywana indywidualnie, ponieważ nie jest możliwe wskazanie minimalnego okresu do zaistnienia mobbingu (wyrok SN z 17 stycznia 2007, I PK 176/06).

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia może dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, a w sytuacji, gdy w wyniku mobbingu, rozwiązał umowę o pracę - odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 94 3 § 3 i 4 K.p.). Wysokość takiego odszkodowania może być różna w zależności od okoliczności konkretnego przypadku (wyrok SN z 3 kwietnia 2008, II PK 286/07).

Należy jednak pamiętać, że ciężar dowodu związany z wykazaniem związku między mobbingiem a rozstrojem zdrowia i rozmiarem doznanej krzywdy spoczywa na pracowniku. W postępowaniu dotyczącym stosowania przez pracodawcę mobbingu oraz przyznania świadczeń z tego tytułu nie jest wystarczające stwierdzenie bezprawności działań podjętych wobec pracownika, lecz konieczne jest wykazanie celu tych działań i ich skutków (wyrok SN z 5 października 2007, II PK 31/07).

O mobbingu i stalkingu czytaj w Money.pl
Gdzie leży granica mobbingu? Z praktyki orzeczniczej wynika, że nie jest możliwe wskazanie minimalnego okresu niezbędnego do zaistnienia mobbingu.
Windykatorzy będą oskarżani o stalking? Telefonowanie do dłużnika, nawet codzienne - w godzinach urzędowych - i przypominanie o ciążących zobowiązaniach, co do zasady nie jest stalkingiem.
Jak bronić się przed mobbingiem? Działania szefa lub innych pracowników muszą być uporczywe i długotrwałe oraz polegać na nękaniu i zastraszaniu pracownika. Wówczas można mówić o mobbingu.

Autor jest radcą prawnym z Kancelarii Rachelski i Wspólnicy

Tagi: giełda, porady, porady prawne, prawo pracy, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
Kancelaria Rachelski
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz